Koľko času zaberie príprava stavby?

Koľko času zaberie príprava stavby?
Čím všetkým si musíte prejsť, kým začnete stavať?

Je všeobecne známe, že stavba domu je náročný a zdĺhavý proces. Preto je nutné vopred si vymedziť čas nie len na samotnú realizáciu ale aj na všetky úkony, ktoré je potrebné vykonať ešte pred začatím stavby.

Potrebný čas sa môže líšiť v závislosti od lokality, architektov, či stavebných firiem. V tomto článku sme sa rozhodli odhadnúť priemernú dobu, s ktorou treba pri akejkoľvek stavbe rátať.

V ideálnom prípade už vlastníte pozemok. Teraz sa naskytá otázka, ako si naplánovať aktivity tak, aby ste váš čas využili čo najefektívnejšie, teda, aby ste nemali časové prestoje kvôli byrokracii.

Je potrebné uvedomiť si, že nech už na projekt vášho domu oslovíte kohokoľvek, nebude k dispozícii ihneď. To platí aj v prípade stavby na kľúč. Každý má svoje individuálne požiadavky, ktoré je nutné zapracovať do projektu. Prvým krokom po oslovení projektanta je dohodnutie si stretnutia, obhliadky a individuálneho poradenstva. Až potom je Vám projektant schopný ponúknuť riešenia pre Vašu stavbu. Musíte počítať s tým, že to nebude skôr ako cca o 2 týždne. Po tejto časovej lehote si s Vami prejde prvý náčrt projektu. Je veľmi pravdepodobné, že bude ešte dodatočne od Vás potrebovať nejaké podklady, ako napríklad geodetické zameranie, či iné územnoplánovacie informácie. Zrejme sa však ešte naskytnú aj iné pripomienky z oboch strán.

V ideálnom prípade ste „stratili“ mesiac len predbežným návrhom domu.

Ak máte svoj vysnívaný dom, na ktorý, samozrejme, máte určité požiadavky, je tento proces dlhší. Treba si tiež uvedomiť, že ako vy tak aj projektant je časovo vyťažený a pravdepodobne nie ste jeho jediný klient. Ak by to tak bolo, nie je to veľmi dobré, ale o tom viac v našom blogu „Ako si vybrať stavebnú firmu“. Párkrát sa stretnete a prejdete si pripomienky či zmeny riešení, ktoré by Vám odporučil alebo ktoré by ste Vy chceli pozmeniť.  Musíte brať do úvahy, že bez projektu sa nepohnete, preto je nevyhnutnosťou vyšperkovať ho do najmenšieho detailu.

To sú dva mesiace.

Ak už máte v rukách projekt, ďalším krokom je vybavenie stavebného povolenia. Samozrejme, aj tu sa časový interval líši od lokality, kde chcete stavať. Momentálna legislatíva je zložitá, a preto sa často stáva, že zamestnanci úradu sú natoľko vyťažení, že Váš projekt nezačnú posudzovať skôr ako o 2-3 mesiace. Avšak treba zdôrazniť, že od prvého prinesenia projektu na úrad, plynie 30 dňová lehota, kedy sa stavebný úrad musí vyjadriť, či pristúpi ku stavebnému konaniu alebo len vydá stavebné povolenie.

Pokiaľ však Váš pozemok spadá do špecifických kritérií, je potrebné priniesť na stavebný úrad všetky vyjadrenia týkajúce sa vašej stavby. Ak napríklad pozemok susedí s lesmi, je potrebné priniesť vyjadrenie aj príslušnej organizácie, rovnako je to s ornou pôdou, letiskami a pod.

Vezmime teda do úvahy zákonnú dobu – mesiac.

Ďalším podstatným bodom byrokracie je, či budete viesť zlúčené územné a stavebné konanie.  Takéto zlúčenie je možné len do 300 m2 zastavanej plochy, inak musíte tieto konania viesť oddelene.

Treba zdôrazniť, že spomínaná zákonná lehota 30 dní, platí len v prípade, že vašej žiadosti nič nechýba. V opačnom prípade sa lehota pozastaví až do doplnenia chýbajúcich dokumentov, preto je na mieste, aby ste si podávanú žiadosť viackrát prekontrolovali a doplnili všetky informácie a potrebné dokumenty, aby ste proces urýchlili.

Operujme teda s prípadom, že stavebný úrad zvolá ústne stavebné konanie. Ide väčšinou o proces, kedy sú všetky dotknuté strany (inštitúcie, susedia atď.) zvolaní na pozemok na prerokovanie projektu, aby k nemu mohli vzniesť námietky. V závislosti od počtu účastníkov stavebného konania je aj proces zvolania takéhoto konania časovo náročný. Logicky, čím viac účastníkov, tým náročnejšie je zladenie termínov stretnutia.

Rátajme ďalší mesiac.

Od tohto okamihu má úrad ďalších 30 dní aby vydal stavebné povolenie. V prípade, ak nikto nemá výhrady. Ak má, vysnívaný dom sa odďaľuje o čas potrebný na zapracovanie námietok.

Reálne 2-3 mesiace.

Tento čas je dobré využiť na dopracovávanie projektu, a tiež na výber realizačnej firmy alebo na výber majstrov, ktorí vám budú jednotlivé etapy výstavby realizovať. Aj tu je pravda taká, že firmy za Vami neprídu na lusknutie prstov. V ideálnom prípade, máte 1 firmu, ktorá vám zrealizuje celý projekt. Ak striedate viacero firiem, od murárov až po inštalatérov, obkladačov a ďalších majstrov, je veľmi dôležité práce si naplánovať a, samozrejme, počítať s časovou rezervou.

Čo z toho vyplýva?

Z praxe vieme odhadnúť reálny čas strávený samotnou prípravou na stavbu.

Pri stavbách do 300 m2 je to približne 9 mesiacov, pri väčších stavbách aj viac ako rok.

Priemerne teda 1 rok úradovačiek.

Samozrejme, toto je len hrubý odhad. V hre je veľa faktorov ako veľkosť mesta, ochota účastníkov stavebného konania, šikovný projektant a pod. Nenechajte sa odradiť byrokraciou ešte skôr než začnete. Po tomto kolotoči papierovačiek Vás už čakajú "len" tehly a škridle.

 

Zdieľať článok