výstavba kravína

výstavba kravína

viazanie armatúr

Pružina

2017

- viazanie armatúr
- betonárske práce
Kompletnú fotogalériu nájdete tu.