bytový dom Nová Vlárska

bytový dom Nová Vlárska

viazanie armatúr a betónovanie

Bratislava

2017

- viazanie armatúr
- betonárske práce
Viac fotografií z tejto stavby nájdete tu.