viazanie armatúr

viazanie armatúr

Realizujeme viazanie armatúr základov, oporných stien, nádrží a i. Na všetkých našich stavbách pracujú odborne znalí zamestnanci, ktorí sú zárukou vysokej kvality, v súlade s odbornými postupmi.

stavba bytového domu

viazanie armatúr

Bratislava - Kramáre

august 2018

stavba bytového domu
bytový dom Nová Vlárska

viazanie armatúr a betónovanie

Bratislava

2017

bytový dom Nová Vlárska
výstavba kravína

viazanie armatúr

Pružina

2017

výstavba kravína
výstavba rodinného domu

viazanie armatúr

Dunajská Lužná

2017

výstavba rodinného domu
hala na výrobu omietkových zmesí

viazanie armatúr

Bytča

2017

hala na výrobu omietkových zmesí